Welkom bij de SEB

Boekwerk “De Kunst van Straatbouw en Straatwerk”

Ter gelegenheid van het 20 jarig jubileum van de SEB is het naslagwerk dat de heer ing, H.H.H.M. de Vaan, destijds auditor bij de SEB, heeft samengesteld uitgegeven als boekwerk.

Het boek “De Kunst van Straatbouw en Straatwerk” heeft inmiddels een tweede druk en is uitgebreid met hoofdstuk 12 en 13 en bestaat uit 195 pagina’s.

 

De volgende onderwerpen worden behandeld:

Hoofdstuk 1: De Straat

Hoofdstuk 2: De ondergrond en het zandbed

Hoofdstuk 3: Verdichten, eisen, rioolsleuven en bomen

Hoofdstuk 4: Dimensionering, gedrag en (echte) fundering

Hoofdstuk 5: Onderhoudscycli en CROW wegbeheer

Hoofdstuk 6: Riolen en regenwater

Hoofdstuk 7: Voegwerk en dilatatievoegen

Hoofdstuk 8: Kwaliteits- en bestratingsnormen – criteria

Hoofdstuk 9: Mechanisch aanbrengen elementenverharding

Hoofdstuk 10: Natuursteen & Kleinplaveisel

Hoofdstuk 11: Materiaaleisen en keuringsvoorschriften

Hoofdstuk 12: De kunst van infiltrerende bestrating

Hoofdstuk 13: Elementen voor het straat(weg)ontwerp

 

Kortom een onmisbaar naslagwerk voor iedereen in de bestratingsbranche!

Hier een korte impressie van de inhoud van het boek: