Welkom bij de SEB

DEN HAAG: “Natuurlijk heeft SEB waarde”

Als uitzondering onder gemeenten in Nederland vraagt Den Haag in bestekken ISO of SEB als het gaat om openbare aanbestedingen van straatwerk. Hoewel ISO vooral een organisatorische insteek heeft en SEB meer gericht is op de uitvoering en het product Straat, heeft Den Haag geen voorkeur. Het is of-of. Dit biedt perspectief voor gekwalificeerde bedrijven die aanhikken tegen ISO.

“Certificatie vragen wij bij elke openbare aanbesteding,” stelt Henk de Zoete, toendertijd van Inkoop en Aanbesteding van de Dienst Stadsbeheer Den Haag, overigens ook zelf ISO-gecertificeerd. “Het is voor ons belangrijk te weten en een zorg minder, dat een bedrijf goed in elkaar steekt en hoogwaardig werk levert. Aangevuld met referentie-eisen, want deze zijn minstens zo belangrijk. Gaat het om werken zoals grote rioleringen, dan vragen wij alleen ISO, eventueel met ISO voor werkprocessen, want dat bestaat ook en zegt meer over de uitvoering. Is sprake van hoofdzakelijk straatwerk, dan is voor ons SEB een prima instrument om bekwaamheden te selecteren. Natuurlijk zegt SEB het één en ander. De regeling heeft waarde. Er is nagedacht wat essentieel is voor straatwerk. Dit is in eisen vastgesteld, die je blijvend moet waarmaken, getuige de regelmatige toetsing door onafhankelijk auditoren. Wat ons betreft staat SEB voor een goed bedrijf dat goed werk levert.”

Juist om kleinere bedrijven, die tegen een ingrijpende procedure als ISO opzien, de kans te geven mee te dingen naar openbare opdrachten, heeft Den Haag een aantal jaren geleden de optie SEB in haar eisen opgenomen. “Je kunt lang discussiëren over ISO, maar het is indertijd door het bedrijfsleven zélf in het leven geroepen als teken van bekwaamheid richting opdrachtgever. En het is inmiddels een ingeburgerd instrument, hoewel mede door onwetendheid kleinere bedrijven die stap nog niet maken. Zolang men een alternatief kan bieden in de vorm van een eigen, deugdelijke erkenningsregeling op een specifiek vakgebied, hebben wij daar net zoveel waardering voor. Nu moet het niet uitmonden in een allegaartje van certificatieregelingen voor elke discipline, maar in de GWW-sector valt dat mee.”