Welkom bij de SEB

laatste nieuws

KWALITEIT STRAATWERK BIJ DISCUSSIE ONAFHANKELIJK GETOETST

 

De Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg SEB, wordt in toenemende mate door derden ingeschakeld voor bijzondere controles en arbitrage in geschillen over de kwaliteit en/of toestand van bestratingswerken. Dit gebeurt op onafhankelijke, objectieve basis door ervaren auditoren. Die groeiende vraag naar arbitrage laat kennelijk zien dat er veel mis is met datgene wat de opdrachtgever krijgt geleverd en waartoe de aannemer of fabrikant zich heeft verplicht.

 

Secretaris Anne Fokke de Vries van de SEB denkt dat één van de belangrijkste oorzaken ligt in de onduidelijkheid rond de eisen die worden gesteld aan straatwerk. “Bij veel particuliere opdrachten, waaronder ook grote projecten bij bedrijven, wordt nauwelijks iets afgesproken over de bestrating. Men gaat in blind vertrouwen af op de aannemer die men kent en gaat mee in de materiaalkeuze die wordt voorgesteld, zonder dat goed naar de eisen van gebruik is gekeken. Dan kan het gebeuren een bedrijf zwaar teleurgesteld is in het straatwerk, wanneer blijkt dat veel stenen afsplinteren, zelfs op plekken waar niet eens wordt gereden.”

 

Straatwerk is vak

Onduidelijk afspraken beperken zich niet tot die particuliere opdrachten. Zelfs bij professionele opdrachtgevers gaan er dingen fout. Soms zit dat in een ontwerp- of constructiefout, soms in de materiaalkeuze en soms in de uitvoering. “Ik snap dat een opdrachtgever of aannemer ons inschakelt om in zulke gevallen onze kennis te laten spreken. Dan buigen onze arbiters zich over de geleverde kwaliteit straatwerk en wordt in detail gekeken waarom een te groot hoogteverschil tussen afwateringsrooster en straatwerk is ontstaan. Of waarom het hak-/paswerk niet sluitend is aangebracht. Ander voorbeeld: een te grote voegwijdte tussen de stootlagen of onvoldoende vulling van de voegen. Straatwerk is een vak. Vanuit onze erkenningsregeling van onze deelnemende bedrijven opgenomen in het Register Erkende Bestratingsbedrijven hebben wij aandacht voor het hele proces van totstandkoming van hoogwaardig straatwerk. Want alles moet kloppen, van ontwerp tot materiaalkeuze en van uitvoering tot controle van dat werk.”

 

De arbitrage door de SEB-auditoren die zich daarin hebben gespecialiseerd is vaak gecompliceerd, omdat er niet alleen naar het resultaat van het straatwerk wordt gekeken, maar ook over wat is afgesproken en of er nog andere omstandigheden relevant zijn. Anne Fokke de Vries: “Laat ik een lang verhaal kort maken, maar die afspraken variëren van helemaal niets tot het SEB-kwaliteitsniveau. Met daartussen alle varianten als Standaard RAW Bepalingen en de BRL 9334 (Straatwerk). Is helemaal niets afgesproken, dan geldt voor het uiteindelijke resultaat en dus als basis voor de arbiters het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek (Hoofdstuk 7): de kwaliteit moet deugdelijk zijn. Wat is deugdelijk dan precies? Onze arbiters zullen dit soort interpretaties omzetten in een onafhankelijk oordeel. Met dit onafhankelijk oordeel kunnen de strijdende partijen aan de slag. Vaak dienen de rapporten ook als pleitnota’s voor advocaten bij de rechtbank. Of de rechter gebruikt het als deskundigenrapport.”

 

Kaf onder koren

De secretaris vervolgt: “Arbitrage of een rechtszaak is ultieme stap. Wij doen er nu juist alles aan om via onze erkenningsregeling en de getoetste kwaliteit van onze bestratingsbedrijven niet in die situatie te geraken. Maar er zit veel kaf onder het koren, zeker in de bestratingen. Misschien is het echt wel de intentie van die bedrijven die kwaliteit minder hoog in het vaandel hebben staan, om hun uiterste best te doen. Maar met intenties alleen ben je er niet. Partijen zullen zaken vooraf goed moeten afspreken. Dat zou een hoop ellende besparen.”

 

 

 

Alle varianten voor arbitrage of bijzondere audits zijn mogelijk. Dat geldt ook voor de partijen die de SEB inschakelen. “Dat kunnen gemeenten, aannemers, ingenieursbureaus zijn, maar ook vakbonden, rechtsbijstandverzekeringen en rechtbanken. We doen dit werk als SEB al meer dan twintig jaar. Met een aantal auditoren die dit werk door en door kennen en vanuit hun vakdisciplines en ervaring tot dat afgewogen oordeel kunnen komen. En ja, soms moeten ze echt vasthoudend zijn, want bij een geschil willen partijen niet altijd (meteen) open zijn. Het straatwerk ligt er, de papieren rond de opdracht zijn te achterhalen, het materiaal is te testen en alles is na te meten. Daar komen onze arbiters altijd met een gedegen en onafhankelijk rapport.” Als laatste voegt hij toe dat op verzoek van genoemde partijen de SEB ook de mogelijkheid heeft om voorlichting en instructie dan wel workshops te geven om het gehele kwaliteitsproces van straatwerk meer aandacht te geven. De SEB staat namelijk voor een kwalitatieve STRAAT!  

Meer informatie over SEB-arbitrage: Klik hier!