Welkom bij de SEB

vanGogh

Krinkels straat op ‘behangrollen’ van 30 meter

Vincent van Gogh in betonsteen

 

Op het Marktplein in Zundert heeft Krinkels in betonsteen een portret van Vincent van Gogh gemaakt van 30×30 meter. Het mozaïek is een blijvende verwijzing naar de geboorte van Van Gogh in Zundert in 1853.

Hoe vertaal je een schilderij naar een mozaïek van 30×30 meter met betonstraatstenen? Maurice Huisman, projectmanager bij Krinkels, ging op zoek naar ervaringen uit soortgelijke projecten, maar kon er geen een vinden. Krinkels moest als verantwoordelijk aannemer dus zelf het wiel uitvinden, uiteraard in nauwe samenwerking met de gemeente als opdrachtgever en Delacourt van Beek als architect.

 

In het UAV-GC contract voor de aanbesteding was weinig voorgeschreven. Wel was de steensoort vastgelegd: dikformaat betonstenen uit het topsegment GeoRetron Prestige Stretto van MBI. Deze stenen hebben een extra fijne gesloten toplaag (fractie 0-2) van 10 mm, die voor 100% uit kleurecht natuurlijk materiaal bestaat.

Het portret meet circa 30×30 meter. Om De Markt heen ligt nog een rijbaan.

Vier kleuren

 

Uit dit assortiment hebben de betrokken partijen vier kleuren geselecteerd om het silhouet van Vincent van Gogh goed weer te geven. Na experimenteren met de kleurstelling is gekozen voor Oxyd-zwart, Donkerbruin, Donkerrood en Oxydrood. Met het computerprogramma Vectorworks heeft de architect het portret ‘eenvoudig’ vertaald naar een technisch ontwerp met stenen in keperverband. Aan de hand van de ingevoerde maat van de stenen en de gekozen kleuren heeft het programma het portret omgezet in een legpatroon, waarin elke steen als kleurcode een cijfer 1 tot en met 4 kreeg. Voor een exacte maatvoering heeft Krinkels vooraf de gemiddelde maat bepaald van een aantal stenen, die als input is gebruikt voor het ontwerp.

Krinkels had vooraf ingezet op één baan per dag, maar kwam uit op twee banen per dag, oftewel ongeveer 80 m2.

Behangrollen

 

Met Autocad heeft Krinkels de gemaakte tekeningen opgedeeld in 27 banen van 1,4 meter breed en 33,2 meter lang. Om een goede aansluiting te garanderen overlappen de banen elkaar aan beide zijden. Deze banen zijn geprint op grote ‘behangrollen’. In samenwerking met printbedrijven zijn proeven uitgevoerd met verschillende soorten en diktes papier en met behulp van een windbreekdoek. Van deze soorten papier zijn banen van acht meter uitgerold, waarop de stenen gelegd zijn. De proeven moesten uitwijzen welk materiaal goed uit te rollen was, niet ging verlopen en waarop goed te straten was. Naast de (on)mogelijkheden speelde de prijs daarbij uiteraard ook een belangrijke rol. “Daar zat nogal veel spreiding in”, zegt Huisman.

Op de rollen papier is het hele straatwerk uitgetekend en is elke steen voorzien van een nummer dat verwijst naar een kleur.

Eerst licht aftrillen

Uiteindelijk is gekozen voor 120 grams papier. Dat is dus iets dikker dan normaal printpapier (80 grams). Na het leggen is de verharding eerst afgetrild met een lichte trilplaat en daarna pas met een zwaardere. Uit de proeven bleek dat daarbij het papier gaat scheuren en uiteindelijk zal het papier geheel vergaan. In de praktijk bleek het gekozen systeem zeer goed te werken. “Het gaat iets langzamer dan gewoon straatwerk, maar het tempo viel ons mee. We hadden vooraf ingezet op één baan per dag, maar kwamen uit op twee banen per dag, oftewel ongeveer 80 m2.”

De stenen zijn gelegd in keperverband.

Niet machinaal

Het hele portret is met de hand gestraat. “We hebben nog gekeken of machinaal straten haalbaar zou zijn. Maar dan moet je in de fabriek de verschillende stenen al op de juiste plek leggen en de lagen op de juiste volgorde op de pallet plaatsen, waarna je in het werk vanaf de pallet de juiste laag op de juiste plek en positie moet leggen. We zagen daar te veel handelingsrisico’s in, wat redelijkerwijs niet te managen is. Daarom hebben we gezamenlijk besloten het straatwerk handmatig uit te voeren. De stratenmaker had daarbij steeds vier pallets achter zich met de vier verschillende kleuren.”

Het portret van Van Gogh omvat het gehele pleindeel van De Markt. Daaromheen ligt nog een rijbaan, die gefaseerd wordt bestraat. Het straatwerk van De Markt maakt deel uit van een totale herinrichting van het centrumgebied van Zundert. De totale herinrichting omvat 700 m1 doorgaande weg en drie aangrenzende pleinen.

Het eindresultaat is vanuit de lucht gezien een waar kunstwerk. Foto’s: Krinkels