Welkom bij de SEB

VLAGTWEDDE

“Daar kun je op bouwen!”

In de Groningse gemeente Vlagtwedde is het besluit genomen om straatwerk alleen nog uit te besteden aan SEB-gecertificeerde bedrijven. Aanleiding daartoe waren onder meer slechte ervaringen uit het verleden en het voordeel van kostenbesparing op langere termijn.

Woordvoerder van de gemeente Vlagtwedde, vindt de SEB-certificering een belangrijke waarborg voor de kwaliteit van het straatwerk. “Wij streven naar een verhoging van kwaliteit in de openbare ruimte. Vroeger hadden we wel eens minder goede ervaringen. We voerden dan een visuele controle uit op het eindresultaat. Op het eerste gezicht zag het werk er goed uit, maar op termijn ontstonden verzakkingen en andere problemen.

Toen die geconstateerd werden, gaven de bedrijven niet thuis: de garantietermijn was verlopen. Wij willen daarom naar een betere kwaliteit, van begin van de werkzaamheden tot en met de voltooiing. Het SEB-certificaat biedt die zekerheid. Het werk kan best iets meer kosten, maar met name bij het beheer en onderhoud kan je dan heel wat geld terugverdienen. Wij werken met geld van de gemeenschap en dat moeten wij zo goed mogelijk investeren, niet alleen nu, maar ook voor de toekomst. Vandaar onze keuze voor verplichte certificering.”

Grote betrokkenheid

Vlagtwedde omvat de vier grote kernen Ter Apel, Sellingen, Vlagtwedde, Bourtange (met onder meer de vesting) en 54 kleinere dorpen en gehuchten. De gemeente meet zo’n 17.000 hectare en heeft ruim 16.000 inwoners. Het merendeel van het straatwerk in de gemeente omvat restauratie en onderhoud. “Daar is op jaarbasis zo’n 350.000 euro mee gemoeid. 

Naast de garantie voor kwaliteit, is de betrokkenheid van gecertificeerde bedrijven erg groot.

Absoluut zinvol

In Groningen zijn relatief weinig gecertificeerde bestratingbedrijven. “Misschien is het onbekendheid met de SEB. Wellicht zou het een goed plan zijn, als de SEB de gemeenten actiever gaat benaderen; dus niet alleen de SEBTalk toesturen, maar persoonlijk contact opnemen en nog eens wijzen op het belang van het SEBcertificaat.

Ik denk dat veel bedrijven pas over de streep worden getrokken, als de gemeenten de certificering ook daadwerkelijk gaan voorschrijven. Ik raad het elke gemeente aan, want de SEB-certificering is een absoluut zinvolle investering voor de toekomst.”