Welkom bij de SEB

Waarom kiezen voor het keurmerk?

ERKEND AMBACHTELIJK ONDERNEMER - STRAATMAKER

Waarom kiezen voor het keurmerk?

Onderscheiden is in elke markt van groot belang. Dat geldt zeker voor ambachtelijke ondernemingen.

Ondernemingen die werken met het keurmerk Erkend Ambachtelijke Onderneming - Straatmaker zijn:

  • bewezen vakbekwaam
  • objectief getoetst door een onafhankelijke auditor
  • een kwalitatieve keuze voor de consument/opdrachtgever

Kortom, met het keurmerk Erkend Ambachtelijke Onderneming - Straatmaker kiest u voor de kwaliteit van ambachtelijk vakmanschap en professioneel ondernemen. 

Secretaris van de SEB de heer ing. Anne Fokke de Vries:

"De ambachtelijke bestratingbedrijven zijn uw partner voor het aanbrengen van plaveisel / straatwerk in en om uw woning en / of bedrijf. Onder het motto ‘Modern ambachtelijk ondernemen en werken’ zijn het DE vakmensen die u kunnen helpen."

De branches die zijn aangesloten bij het Centrum voor de Ambachtseconomie (CvAE) zijn verschillend. Het keurmerk is een gezamenlijke noemer. Het CvAE werkt samen met de brancheverenigingen bij het stellen van eisen, waaraan ondernemingen moeten voldoen voor het verkrijgen van het keurmerk.