AUDITS PROFESSIONEEL

 

De audits vormen de kern van de SEB certificering. Hoe beter de opzet en toetsing op dit vlak des te meer waarde krijgt een erkenning door de SEB.

Het centrale aspect in het afnemen van een audit is onafhankelijkheid. Hieraan worden de auditoren jaarlijks te getraind in het zo onafhankelijk en professioneel mogelijk uitvoeren van audits. Daarnaast zijn de SEB- normen zodanig verscherpt dat als deelnemers selectief alleen een aantal naar hun idee ‘goede’ projecten op zouden geven, er toch een representatieve beoordeling gemaakt kan worden. Auditoren zijn er bovendien extra op getraind om naast product- ook naar procesvariabelen te kijken. Ook in direct contact met medewerkers ter plaatse kan een goed beeld worden verkregen van het project.

Digitalisering

Het digitaliseren van het beoordelingsproces is de grootste slag die gemaakt is. Uitgangspunt hierbij is dat de auditor geen enkele invloed meer heeft op het feit of een project uiteindelijke positief of negatief beoordeeld wordt. Na de bestandsopname voert hij in de computer alle antwoorden in. De computer berekent het resultaat. Bij het SEB-secretariaat wordt dit resultaat uitgedraaid. De SEB Deelnemer kan het auditrapport inzien in het SEB certificatieplatform. Ook de opdrachtgever van het bestratingproject krijgt een afschrift van de audit. Ongeacht of het nu positief of negatief wordt beoordeeld.