STICHTING ERKENNING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF

 

Sinds 1993 is voor de bestratingbranche een erkenningsregeling tot stand gekomen: Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf, kortweg: SEB. Bedrijven die door deze stichting als erkend bestratingbedrijf zijn gecertificeerd, voldoen continue aan een hoge standaard. Deze standaard is een reflectie van de landelijke normen voor bestratingwerken, regels over beroepskwalificaties van uitvoerend personeel en het stipte naleven van arbeidsomstandigheden (VCA). Juist het feit dat deze standaard is opgesteld in samenwerking met verschillende partijen, waaronder opdrachtgevers zoals overheden, heeft geleid tot een praktisch en herkenbaar eisenniveau en eisenpakket.

Aangezien de door de SEB erkende bedrijven periodiek door onafhankelijke auditoren op deze eisen worden gecontroleerd, mag men stellen dat sprake is van een objectieve standaard. Een standaard die uitmondt in een hoge intrinsieke kwaliteit, die in de dagelijkse praktijk misschien wel meer betekenis heeft dan de managementcertificering op basis van ISO 9001. Zeker is dat de meerwaarde van SEB aantoonbaar ligt in de voor de markt doorzichtige structuur van aantoonbare kwaliteit van straatwerk. Voorts verschaft de regeling diezelfde markt direct inzicht in bedrijven die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

Doelstelling:

De SEB is een stichting waarbij deelnemers zijn aangesloten, die zich willen onderscheiden ten aanzien van de kwaliteit van hun werk en bedrijf.

De SEB-deelnemers hebben maatstaven aangelegd voor arbeidsomstandigheden, alsook de opleiding en vakbekwaamheid van de medewerkers. Na toekenning van het predikaat ‘Erkend bestratingsbedrijf’ moet blijvend voldaan worden aan de verplichtingen, die de erkenningsregeling inhoudt, waaronder het onderwerpen aan jaarlijkse audit, uitgevoerd door onafhankelijke auditoren.

De SEB is de onafhankelijke instelling die voor partijen in de markt op verzoek audits kan verrichten of optreden als mediator of getuigendeskundige met betrekking tot straatwerk.