CONTROLE

 

De SEB onderzoekt of de deelnemer de uit de deelnemingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomt. De SEB heeft hiertoe 12 onafhankelijke auditoren benoemt. Het deelnemend bedrijf wordt minstens één maal per jaar onderworpen aan een controle.