AUDIT OP AANVRAAG

 

“Opdrachtgevers hebben alleen maar goede rapportcijfers gegeven.”

 

Wanneer een opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van het geleverde straatwerk, kan hij de SEB vragen om een audit. Op grond van die audit kan de SEB zonodig een sanctie opleggen aan het bestratingsbedrijf. Is het bestratingsbedrijf het niet met de SEB eens, dan kan het naar de Commissie van Beroep stappen. Deze Commissie spreekt een bindend oordeel uit. Volgens Kees Huisman, lid van de Commissie van Beroep, is er nog nooit gebruikgemaakt van de beroepsprocedure.

 

“In principe kan een bestratingsbedrjif zijn SEB-erkenning verliezen,“ legt Kees Huisman uit. Afgesproken is een bepaalde prestatie te leveren. Zijn daar meningsverschillen over, dan moeten die worden opgelost.

 

Dat gebeurt vrijwel altijd zonder problemen. Bij de SEB komt een enkele keer een verzoek voor een extra audit binnen bij twijfel over de kwaliteit, maar eventuele kwaliteitsproblemen zijn altijd opgelost zonder een beroepsprocedure. Dat is zonder meer positief.”

 

Gevaar ligt op de loer
Kees Huisman waarschuwt dat dit nog geen reden is om achterover te gaan leunen. “Er is momenteel ontzettend veel werk en een tekort aan vakmensen. In zulke situaties is iedereen blij dat er zoveel werk bij wijze van spreken voor het oprapen ligt. Zodra een klus echter tegenzit, ligt het gevaar op de loer dat men onder tijdsdruk het werk gaat afraffelen en dan gaat het zeker een keer mis.

 

Bestratingsbedrijven moeten daarom goed rekening houden met de planning en haalbaarheid van projecten. Begrijp me goed, ik wil niemand bang maken, maar een gewaarschuwd mens telt nu eenmaal voor twee. Pluspunt is in elk geval dat de opdrachtgevers de SEB-gecertificeerde bedrijven totnogtoe alleen maar goede rapportcijfers hebben gegeven.”