STICHTING ERKENNING VOOR HET BESTRATINGSBEDRIJF

 

Onze goede naam

In de achterliggende jaren is er grote toename geweest van bedrijven in de bestratingsbranche.Volgens de gegevens van de Kamer van Koophandel zijn er ongeveer 4200 bedrijven die het vak straatmaker uitoefenen. Het gebrek aan vakkennis openbaart zich vaak pas later. Er ontstaan problemen en er komen klachten. Dat heeft het aanzien van de bestratingbranche geen goed gedaan. Het vak straatmaker is in aanzien gedaald en wordt vaak zelfs ondergewaardeerd. De SEB wil door de Erkenningsregeling de kwaliteit en hierdoor een beter aanzien van het vak straatmaker, weer de boventoon laten zijn!

Versobering vestigingswetgeving

De toenmalige versobering van de overheid op het gebied van de vestigingswetgeving doet geen goed aan het imago van het bestratingsbedrijf. De overheid pleit voor zelfregulering door het bedrijfsleven. Dit kan door middel van erkenningsregelingen.

Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf

De Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) richtte zich op de toekomst. Die toekomst was niet geheel voorspelbaar. Wel was duidelijk dat er enkele belangrijke veranderingen zouden plaatsvinden. De OBN nam de nodige maatregelen om de nadelige gevolgen van deze veranderingen zoveel mogelijk te beperken. Zij heeft reeds per 1 januari 1993 een Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf tot stand gebracht. Volgens het Ministerie van Economische zaken is een erkenningsregeling een door of van wege betrokken partijen vastgestelde regeling op grond waarvan een (onafhankelijke) instantie een ondernemer die voldoet aan bepaalde eisen een erkenning verschaft, waarmee de ondernemer zich op de markt kan profileren. Het Ministerie van Economische Zaken heeft de vereiste aangegeven voor een erkenningsregeling. De Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf voldoet aan deze voorwaarden en is tot stand gekomen met ondersteuning van het Ministerie van Economische Zaken.

Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)

Voor de uitvoering van de Erkenningsregeling is per 1 januari 1993 de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) opgericht. Het bestuur van de SEB besluit, op grond van toelatingseisen en gedragsregels, of een bedrijf toegelaten wordt tot de Erkenningsregeling, en zich officieel Erkend Bestratingsbedrijf mag noemen.