KLACHTEN

 

Een ieder kan een klacht indienen bij de SEB over het niet nakomen van de verplichtingen met uitzondering van de kwaliteitsnormen. Tegen het niet nakomen van de geldende kwaliteitsnormen kunnen uitsluitend klachten worden ingediend door de opdrachtgever. Een onafhankelijke Commissie van Beroep zal de klachten in behandeling nemen.