30 jaar erkenningsregeling straatwerk

30 jaar geleden werd de onafhankelijke Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) opgericht. Het heeft de bedrijfstak in zijn geheel op een hoger niveau getild. Dat geldt niet alleen voor het vakmanschap van de stratenmaker, maar ook voor de samenwerking in de gehele keten van ontwerp tot oplevering.

Een heel belangrijke reden om te komen tot een erkenningsregeling voor het bestratingsbedrijf, was de afschaffing van de Vestigingswet in het begin van de jaren 90 van de vorige eeuw. Toen kon iedereen zich ineens stratenmaker noemen, zonder enig bewijs van vakmanschap. Daarbij veranderde in die tijd ook de markt. Gemeenten en andere opdrachtgevers werkten tot dat moment nog veel met bekende aannemers, maar onder invloed van de vrije markt gingen ze steeds vaker over tot aanbestedingen.

Geen algemene verplichting

In veel bedrijfssectoren werden destijds erkenningsregelingen ontworpen, zodat opdrachtgevers ook bij aanbesteding zouden weten dat ze vakmensen op het werk kregen. In sommige sectoren werd certificering zelfs verplicht gesteld, zoals bij kabels en leidingen. In het straatwerk is er geen algemene verplichting. Diverse opdrachtgevers schrijven in hun aanbestedingen wel een SEB-certificering voor, maar andere opdrachtgevers laten dat achterwege. De gedachte daarbij is vaak dat er bij de aanleg van straatwerk niets onherstelbaar mis kan gaan. Dat kan zo zijn, maar daarbij onderschat men dan wel de gevolgen van straatwerk van slechte kwaliteit. Enerzijds is dat bijvoorbeeld letsel doordat wandelaars of fietsers ten val komen, anderzijds is er de extra maatschappelijke overlast van herstelmaatregelen. En wie betaalt de kosten van het herstel?

Kwaliteit aantonen

Reden genoeg dus om als opdrachtgever en als bedrijf te kiezen voor een SEB-certificering. Verschillende gemeenten schrijven dan ook de SEB Erkenning voor in hun bestekken. Daarnaast zijn er in Nederland zo’n honderd erkende bestratingsbedrijven. Die kunnen met dit kwaliteitsborgingssysteem aantonen dat ze een professioneel en gezond bedrijf zijn dat straatwerk aflevert volgens de SEB-kwaliteitsnormen het fundament van de RAW kwaliteitsnormen. Met jaarlijkse audits op de bedrijfsvoering en uitgevoerde werken wordt deze kwaliteit regelmatig getoetst. Ook door opleveringsaudits wordt deze kwaliteit bewaakt! Daarnaast draagt de SEB kennis van kwalitatief goed straatwerk uit, onder meer met het standaardwerk ‘De kunst van Straatbouw en Straatwerk’ door de inmiddels gepensioneerde auditor Hans de Vaan.

Bredere focus

Waar de SEB zich de eerste twintig jaar van zijn bestaan uitsluitend richtte op de kwaliteit van het uitgevoerde werk, is in 2013 de focus verbreed naar de hele keten. Uit audits en contacten met betrokken partijen kwam toen duidelijk naar voren dat er te weinig samenwerking was en dat de overdracht van de ene naar de andere partij niet altijd goed ging. Er bleek behoefte aan een verbindend orgaan. Dat werd op 21 september 2013 het College van Advies voor de Bestratingsbranche, waarin ontwerpers, gemeentelijke opdrachtgevers, productleveranciers, materieelleveranciers, infra-bedrijven en bestratingsbedrijven elkaar ontmoeten. Zij buigen zich over discrepantie en interactie in de keten en voorzien de bestratingsbranche van adviezen.

Dat blijft ook voor de toekomst belangrijk. Elementenverharding speelt een cruciale rol in het straatbeeld, niet alleen om verkeer mogelijk te maken, maar ook als het gaat om waterbeheer, verkeersveiligheid, duurzaamheid,. leefomgeving en esthetiek. De rol van bestrating wordt in de toekomst alleen maar groter en SEB wil daar graag zijn steentje aan bijdragen.

 

Jan Bijker, 

voorzitter SEB