Het afgelopen jaar vierden we als SEB ons 30-jarig jubileum.We konden terugblikken op een mooie historie met veel hoogtepunten. Maar ondertussen kijken we vooral vooruit, naar wat komen gaat. Door allerlei ontwikkelingen zoals klimaatverandering en energietransitie, maar ook de WKb, komt er veel op de bestratingsbranche af. Als SEB zijn we klaar voor die toekomst, met onder meer onze nieuwe opleveringsaudits. De nieuwe opleveringsaudits waar de SEB nu mee gestart is, geven veel meer inzicht in de kwaliteitsborging van het opgeleverde werk. We hebben daar echt een slag mee gemaakt. Met het digitale programma Snagstream van Pro4All bieden we uniforme rapportages met veel meer mogelijkheden. Daarmee kunnen we de kwaliteit van het straatwerk borgen, maar zijn we ook voorbereid op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb). Straatwerk valt daar wettelijk niet onder, maar als het straatwerk onderdeel is van een bouwwerk zullen opdrachtgevers toch steeds vaker gaan vragen om de vereiste rapportages.

Informatieoverdracht

Die rapportages zijn ook voor onszelf belangrijk. Als SEB benadrukken we steeds weer opnieuw dat de informatieoverdracht in de keten beter moet. Hoe kun je nu kwalitatief goede bestrating garanderen als je niet eens weet hoe onder andere de ondergrond verdicht is en of dat voldoet aan de eisen? En hoe kun je goed werk opleveren zonder dat je aantoont dat je je eigen verdichting goed hebt uitgevoerd? Stratenmakers zijn over het algemeen geen ‘papier-mensen’ en dat hoeft ook niet, maar wat gebeurt er als achteraf blijft dat het werk niet goed uitgevoerd is?

Leveren van kwaliteit en het aantonen daarvan is en blijft belangrijk voor de branche en SEB blijft zich daarvoor inzetten. Dat is nodig want er komt van alles af op de branche. Elementenverharding was altijd al in diverse opzichten belangrijk, maar krijgt nog steeds meer functies. Waar het eerste straatwerk ooit vooral bedoeld was om transport gemakkelijker te maken, zijn daar in de loop der jaren al diverse functies bij gekomen, zoals de inrichting van de leefomgeving, esthetische vormgeving en (verkeers) veiligheid. Maar ook biedt bestrating ruimte voor kabels en leidingen en riolering in de ondergrond. Nu komt daar steeds meer de focus op duurzaamheid en circulariteit bij, terwijl klimaatverandering ook nog eens vraagt om waterberging en waterdoorlatende elementenverharding.

Aanleg van kabels

Ook de energietransitie raakt de branche. De energietransitie vraagt om meer en zwaardere kabels en dus gaat veel bestrating over de kop. Het herstel van de bestrating boven de betrekkelijk smalle sleuven is essentieel en vergt het vakmanschap van de SEB-deelnemers. Het gaat om zo veel meer dan de sleuf weer dicht maken. Denk bijvoorbeeld aan de veiligheid van voetgangers en fietsers als de bestrating kwalitatief niet goed hersteld is. We gaan die uitdagingen graag met u aan, ook de komende jaren. Samen met de branche, opdrachtgevers en alle andere schakels in de keten.

Jan Bijker

Voorzitter SEB