De Erkenningsregeling als basis voor kwalitatief
straat-werk jubileerde met een interessante
jubileumbijeenkomst in Harderwijk. De drie voormalige
en huidige voorzitters, Jan Voeten, Jan de Pender
en Jan Bijker, werden naast elkaar gezet om de
drie decennia van de Stichting Erkenning voor het
Bestratingsbedrijf (SEB) op een rij te zetten. Zij blikten
terug op de ontwikkeling van 30 jaar kwaliteitsborging
in de bestratingsbranche.

Iedere periode had zo zijn eigen aandachtspunten
en actualiteiten. Van het bekendheid geven aan de
kwaliteitsnormen voor straatwerk in het begin, tot en
met het samenwerken in de bestratingsketen door alle
betrokken partijen. Ook hun invloed op de kwaliteit van
het hedendaags straatwerk werd belicht.

Tevens mocht de blik op de kwaliteit van straatwerk
vandaag de dag, door de gemeente waar de oorsprong
ligt van de Erkenningsregeling: Gemeente Breda, bij
monde van Peter van Rooij niet ontbreken. Dit was
ook een mooie opstap naar het projectbezoek wat een
onderdeel uitmaakte van deze jubileumbijeenkomst.

 

Bezoek aan kwalitatief bestratingsproject

 

Havendam Harderwijk
Een bezoek aan een kwalitatief bestratingsproject,
uitgevoerd door twee aan de SEB Erkenningsregeling
deelnemende bedrijven Hoornstra-Ophof en Van
Gelder/Fijn, stond na het formele deel op het
programma. In de bestrating van de Havendam
Harderwijk zijn de contouren van de historische
stadsmuur zichtbaar gemaakt middels led-lijnen met
daartussen een strook met getrommelde waaltjes. In
2019 besloot de Gemeente Harderwijk namelijk om
de contouren van de stadsmuur op een innovatieve
manier zichtbaar te maken. Bureau RuimteVerhaal
bedacht hiervoor in opdracht van Gemeente Harderwijk
het concept ‘Glazen Stadsmuur’. Daarbij worden oude
delen van de stadsmuur op diverse manieren weer
zichtbaar gemaakt met glazen bouwstenen. Waar
dat niet kan, wordt de historische loop van de muur
zichtbaar gemaakt in de bestrating.
Het project Havendam is uitgewerkt in bouwteam.
Het was een complex project met veel aspecten.
Naast her-straten en het aanbrengen van de
contouren van de stadsmuur, omvatte het
project ook waterbouwkundige werkzaamheden,
groenwerkzaamheden en werkzaamheden aan
riool, kabels en leidingen. In het bouwteam werd
samengewerkt door opdrachtgever Gemeente
Harderwijk, Hoornstra Infrabouw, VIC Landscapes voor
het groen, Boskalis voor de waterbouw en damwand
en bureau Stegehuis dat het ontwerp uitwerkte.
Het civiele deel en de bestratingen zijn uitgevoerd
door Hoornstra-Ophof, in samenwerking met vaste
bestratingspartner SEB deelnemer Bestratingsbedrijf
G. Van Gelder/Fijn.
Dat de Gemeente Harderwijk voor dit werk een SEB
certificering voorschreef, vinden projectleider Winkel
en uitvoerder Van den Brink een logische keuze. “Dat
is voor zo’n werk ook wel de minimale eis. Tenslotte
investeert de opdrachtgever in mooie hoogwaardige
materialen. Dan moet het resultaat ook perfect zijn.”

 

Aanleiding Erkenningsregeling

30 jaar Stichting Erkenning voor het Bestratingbedrijf SEB.
Wat was de aanleiding voor de branchevereniging Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) om SEB op te richten?
In de jaren 80 zette de liberalisering en de Europese regelgeving in: meer markt, meer concurrentie en minder regels. Zo werd ook de Vestigingswet Bedrijven 1954 in fasen
afgeschaft. Zowel voor opdrachtgevers als de bestratingsbedrijven ontstond een ongewenste, onzekere situatie. Vertrouwen alleen is namelijk niet voldoende.
Het Ministerie van Economische Zaken reikte een alternatief aan in de vorm van de ‘Erkenningsregeling’. Dit is een regeling die door of namens betrokken partijen is
vastgesteld en waarbij een ondernemer, die aan bepaalde eisen voldoet, een erkenning ontvangt. Met deze erkenning kan de ondernemer zich effectief profileren op de
markt. De vereisten voor deze erkenningsregeling werden opgesteld door het ministerie, en de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) greep
deze kans snel aan. De Erkenningsregeling voor het Bestratingsbedrijf voldoet aan alle gestelde voorwaarden en kwam tot stand met de steun van het Ministerie van
Economische Zaken. In 1993 werd de onafhankelijke Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf opgericht om dit te faciliteren.
Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB)