Gemeente Apeldoorn kiest voor duurzaamheid

Aandacht voor circulariteit en waterinfiltratie

Vanuit met name duurzaamheid – maar ook de prijs – kijkt de gemeente Apeldoorn kritisch naar wat er werkelijk nodig is aan elementenverhardingen en wat achterwege kan blijven. “En wat je wel doet moet kwalitatief goed zijn”, verwoordt Chris Lagendijk, Afdelingshoofd Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie bij de gemeente Apeldoorn, de uitgangspunten. Hergebruik, circulariteit, klimaatadaptatie en waterinfiltratie zijn belangrijke thema’s.

 

Bestrating heeft een grote invloed op de uitstraling van een wijk. Het is een van de vele factoren, zoals ook speelvoorzieningen, bomen en ander groen, maar wel een belangrijke. “Je moet daarbij materiaal uitzoeken dat het meest geschikt is voor de gewenste uitstraling van een wijk.” Als mooi voorbeeld noemt Lagendijk de typisch Apeldoornse gele steen, die in het centrum is toegepast en verwijst naar de Veluwse zandgronden. “Dat is kwaliteit in beleving.”

 

Waardering inwoners

 

Dat de gemeente dat goed doet, blijkt uit de waardering van de inwoners. Die geven Apeldoorn hoge rapportcijfers als het gaat om de beleving van de openbare ruimte. Dergelijke cijfers bereik je alleen met kwaliteit in ontwerp, in product en in uitvoering.  “Je legt bestrating wel neer voor de komende 40 jaar. Dan moet je dat goed doen. De kwaliteit van producten kiezen we vanuit onze kennis en ervaring”, zegt Lagendijk.

In de bestekken voor bestratingen wordt de gevraagde kwaliteit duidelijk omschreven, terwijl toezicht in de praktijk er voor zorgt dat die kwaliteit ook wordt gehaald. “Wat we nu zien in de bestekken is dat de MKI-waarde (milieu kosten indicator) van producten daarin een steeds belangrijke rol gaat spelen”, schetst Lagendijk de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

 

Circulariteit en hergebruik is een van de andere duurzame thema’s waar Apeldoorn mee bezig is. “Pas geleden ben ik nog op ons depot geweest. Daar ligt veel materiaal, maar het zijn toch vooral kleine batches. Daar kun je niet zo maar een hele weg mee gaan doen, maar je moet wel ergens beginnen. Dat zegt trouwens ook iets over ons inkoopbeleid. Kennelijk kopen we goed in en hebben we weinig restpartijen.”

 

Subsidiebeleid

 

De aandacht voor milieu en duurzaamheid komt enerzijds door het enthousiasme van betrokkenen op de afdeling, maar komt ook voort uit het beleid van de Gemeente Apeldoorn. “Waterinfiltratie is bijvoorbeeld steeds belangrijker. We zitten op de Veluwse zandgronden. Water werd altijd zo snel mogelijk afgevoerd naar de IJssel, maar we willen dat nu juist vasthouden. Apeldoorn heeft een subsidiebeleid voor inwoners om regenwater af te koppelen van de riolering. Dat komt dan deels in de tuinen terecht, maar deels ook in de openbare ruimte. Daar maken we wadi’s en met waterdoorlatende bestrating infiltreren we het in de boden. 

Ook is waterinfiltratie en aandacht voor de bodemsamenstelling belangrijk vanuit ecologie en biodiversiteit. Dat gaat niet alleen over de vogels in de lucht, maar begint bij de bodem. ”

 

Contacten met de branche

 

Lagendijk merkt dat het belangrijk is om als opdrachtgever korte lijnen te hebben met organisaties zoals de Stichting Erkenning voor het Bestratingsbedrijf (SEB) met betrekking tot kwaliteit van het straat-werk. “Het zijn toch deze organisaties die de kwaliteit van de branche overeind houden. Deelnemers aan de SEB zijn ook met onder meer audits beoordeeld op hun kwaliteit. Daarnaast is het belangrijk om met zulke organisaties in contact te blijven over de ontwikkelingen binnen de branche. Waar lopen ze tegen aan en wat gaat er aan veranderingen komen?”

 

Voor de Gemeente Apeldoorn liggen die lijnen kort doordat tactisch adviseur wegen & kunstwerken John Assink tevens lid is van het College van Advies voor de Bestratingsbranche. “Die heeft veel kennis in huis en helpt onze projectleiders om de juister materialen te kiezen.”

 

Dat helpt om te voldoen aan alle duurzame eisen, met behoud van de huidige hoge waardering van de inwoners voor de openbare ruimte. Zodat Apeldoorn een prettige gemeente blijft om in te wonen en te verblijven.

 

 

Foto’s:

Aanleg van het nieuwe Marktplein. (Foto’s: Gemeente Apeldoorn)