De SEB heeft zijn certificatieplatform laten vernieuwen. Ritense B.V. heeft het platform overgezet in een hedendaagse programmeertaal en modern softwarepakket. Wat de SEB-deelnemers er van merken is dat de auditor tijdens audits in de cloud rechtstreeks op het platform kan werken. Tevens voldoet het platform nu aan alle eisen van veiligheid en AVG. 

Aanleiding voor de vernieuwing was de stand der techniek in combinatie met een aantal aanvullende wensen van de SEB. Het platform was twaalf jaar geleden gebouwd door Ritense in de programmeertaal Coldfusion. Inmiddels is dat een verouderde taal, waarvoor nog maar weinig programmeurs te vinden zijn. Reden waarom Ritense in 2016 overgestapt is naar het veel bekendere Java. Dat staat in de top drie van ontwikkeltalen ter wereld.

Softwarepakket

Ritense heeft in de programmeertaal Java het eigen softwarepakket voor procesmanagement Valtimo ontwikkeld. Het nieuwe SEB-platform is in dit pakket opgebouwd. Ook grote gemeenten schakelen nu over naar Valtimo. Dit vergemakkelijkt de uitwisseling van gegevens in de toekomst. Daarbij is het in Valtimo relatief eenvoudig om functies toe te voegen aan het pakket. Tevens krijgt de SEB direct inzicht in de voortgang van de verschillende audits en dus ook in mogelijke knelpunten binnen het proces. Daarop kan gestuurd worden zodat de dienstverlening naar de deelnemers verder verbeterd kan worden.

Persoonsgegevens

Met deze hedendaagse programmeertaal en het moderne softwarepakket kan Ritense maximale veiligheid garanderen van het pakket. Dit is een van de eisen die de AVG stelt aan organisaties die werken met persoonsgegevens.

In de cloud

Ritense host en beheert het nieuwe certificatieplatform voor de SEB. Voor de auditors is het platform nu in de cloud bereikbaar. Dat betekent dat zij – mits er internet beschikbaar is – bij een audit ter plekke in kunnen loggen en de benodigde formulieren rechtstreeks kunnen invullen. Daarmee hebben ze ook meer overzicht over het al dan niet compleet zijn van alle gegevens.

Verschillende devices

De auditor kan nu op verschillende devices inloggen. Dat kan zowel met een mobiele telefoon als een tablet, handheld of computer. Het programma past zich automatisch aan aan de gebruikte device.

De bedoeling is om vanaf 1 november proef te draaien met het nieuwe platform en het daarna zo spoedig mogelijk SEB-breed te introduceren.