SEB waarborgt kwaliteit al zoals Wkb dat wil

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (WKb) houdt de gemoederen behoorlijk bezig, zowel in de bouw als in de politiek. Op dit moment zijn er veel bezwaren in de Eerste Kamer. Op dit moment is ook niet duidelijk of de infrasector onder deze wet gaat vallen, en dus ook niet wat dat betekent voor bestratingen.

Maar hoe het ook zij: de kwaliteit die de Wkb nastreeft, hebben wij als SEB al vele jaren hoog in het vaandel staan. Niet voor niets is de SEB destijds opgezet als erkenningsregeling op basis van regelgeving door het ministerie van EZK.

Ervaring

SEB-deelnemers hebben door de wettelijke erkenningsregeling die toeziet op de vereiste bedrijfsvoering en de kwaliteit van het eindproduct ‘straat’, al veel ervaring opgedaan met kwaliteitsborging. De bijbehorende papierwinkel is meestal in de bestekken en/of opdrachten al geregeld, terwijl materialen vaak door de opdrachtgever worden geleverd en dan niet tot de verantwoordelijkheid van de aannemer behoren.

Opdrachtgevers kiezen daar vaak voor vanwege de vele maatschappelijke functies van het straatwerk. Deze functies zijn: Economisch (transport mogelijk maken);  Veiligheid (bijvoorbeeld drempels); Leefomgeving (sociale aspect); WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); Esthetisch (kleuren, patronen); Maatschappelijk (Kabels en leidingstroken, riolering), Duurzaamheid en circulariteit, Waterbeheer en Waarde vastgoed

Regievoerder

Toch is er één aspect in de Wkb waarvan ook SEB-deelnemers vinden dat het verbetering behoeft: de overdracht van informatie in de keten van initiatief tot uitvoering en beheer en onderhoud. In het College van Advies van de SEB is deze vaak gebrekkige overdracht aan de orde gekomen en wordt het aanstellen van een regievoerder van begin tot eind geopperd. De faalkosten zouden hierdoor worden teruggedrongen; de regievoerder zou hier zelfs uit betaald kunnen worden. Alle betrokkenen in de keten weten dan wat er gemaakt moet worden en corrigeren de eventuele afwijkingen zelf. We hebben daarmee dus ook al de kwaliteitsborger die de Wkb wil aanstellen. We noemen hem alleen anders.

Straatwerk-museum

Even terug naar de kwaliteit van het vak. Na het lezen van de vele artikelen in de SEB talk van de afgelopen jaren krijg ik het gevoel dat straatmakers niet alleen technisch vakbekwame mensen zijn, maar eigenlijk toch meer kunstenaars zijn. Hun talenten reiken verder dan alleen de vakbekwaamheid. Het werk is veel breder en wordt met trots en ambitie uitgevoerd. Er zou een straatwerk-museum moeten komen voor al die kunstwerken!

Afstudeerprojecten

Daarbij zijn ze ook nog eens constructeurs. Door de vele functies en alle technische elementen zoals meten,  het pas maken van materialen en rekening houden met verkeersbelastingen, ondergrond en grondwater, leent dit vak zich ook voor praktijkopdrachten en afstudeerprojecten voor studenten. Met de presentatie van zulke afstudeerprojecten komt de kwaliteit en het belang van straatwerk nog eens weer goed voor het voetlicht.

Hierin kan ook aandacht besteed worden aan de maatschappelijke bijdragen van bestrating en het product ‘straat’. Maar ook aan de juridische kant van het vak, zoals geschillen, mediation en de rol van getuige-deskundigen. Met de frisse blik van studenten zal het vak op een hoger niveau worden gebracht. Ook zullen er nog meer innovaties tot stand kunnen komen.

Duurzame elementenverharding

Tot slot betekent de elementenverharding ook nog veel als het gaat om duurzaamheid en circulariteit. Zo zijn bij de renovatie van de oorspronkelijke Zuiderzeestraatweg in Harderwijk de oorspronkelijke straatstenen van de Zuiderstraatweg bij het opbreken van de verharding weer tevoorschijn gekomen. Ze zijn zo weer te gebruiken en dat na bijna 200 jaar. Ze gaan nu naar de gemeente voor hergebruik in bijzondere projecten, zoals historische landschappelijke parken.

Kortom: elementenverharding heeft een verleden, een heden en zeker ook een toekomst!

Jan Bijker

Voorzitter SEB