Het product STRAAT, waarop de kwaliteitsborging van de SEB Erkenningsregeling is gericht, wordt beïnvloed door vele externe factoren en trends! Hiervan is thans ‘DUURZAAMHEID’ een belangrijke! De vertegenwoordiger van leveranciers van gebakken producten in het College van Advies voor de Bestratingsbranche Rob Mulder geeft hierover zijn visie!  

De identiteit van een buurt en de visuele upgrade van straten en wijken zijn naast verkeersgeleiding en bevordering van de leefbaarheid onlosmakelijk verbonden aan straatbakstenen. Door het duurzame karakter van gebakken bestrating is het een verantwoorde keuze. Keramische bestrating is gezichtsbepalend voor onze leefomgeving. Keramiek is van toen. Van nu. En voor altijd.

Een van de belangrijkste kenmerken van de straatbaksteen is de volledige circulariteit. Wat maakt straatbaksteen circulair?
– Zeer lange levensduur
– Herbruikbaar
– Lage MKI-waarde (als het gevolg van het feit dat straatbakstenen volledig circulair zijn)

Wat is het doel van circulair bouwen?

Straatbaksteen blijft mooi en kan keer op keer worden hergebruikt. Het hergebruik is heel eenvoudig, omdat de straatbakstenen los in verband in de bestrating liggen. Nieuw gebruik ervan is in dezelfde toepassing technisch volkomen toelaatbaar. Uiteindelijk draait circulariteit in bestratingen voornamelijk om twee basisprincipes. In dit geval is dat het beperken van het gebruik van straatbaksteen door hergebruik en het beperken van het verlies van straatbaksteen.

Straatbaksteen kent een hergebruikspercentage van 90%. Ook neemt de economische waarde van straatbakstenen zelfs toe. Gebruikte straatbakstenen zijn beschikbaar maar de vraag overtreft meestal het aanbod. Door het efficiënte productieproces in de straatbaksteefabrieken, de zeer lange levensduur en de hoge mate van hergebruik heeft straatbaksteen een lage MKI-waarde. Gedegen onderzoek heeft aangetoond dat de levensduur van straatbaksteen gemiddeld 125 jaar is met uitschieters naar wel 250 jaar. Dit is op basis van een rapportage van Royal Haskoning. Een recente  rapportage van CE Delft geeft een gemiddelde levensduur van zelfs 135 jaar voor straatbakstenen.

Maar er is veel meer op vlak van duurzaamheid.
Straatbaksteen wordt gemaakt van rivierklei. Dit is een natuurlijke, algemeen beschikbare én hernieuwbare grondstof. De voorraad on-gewonnen rivierklei is groot en de aanvoer ervan door de natuur is een continu proces. Op natuurlijke wijze door onze rivieren meer rivierklei afgezet dan de jaarlijkse winning. Wetenschappelijk onderzoek van Deltares heeft dat onomstotelijk vastgesteld. De hoeveelheid klei die jaarlijks door de keramische industrie in Nederland in de uiterwaarden van het rivierengebied wordt gewonnen, is slechts een klein deel van de mogelijk winbare hoeveelheid. De kleivoorraad is voldoende voor een periode van 600 jaar. 

Rivierklei wordt bij in de directe omgeving van de straatbakteenfabriek gewonnen. Dit om kostbaar en milieubelastend transport zoveel mogelijk te beperken. Kleiwinning maakt Nederland weerbaarder tegen de gevolgen van het wassende water. In het Gelderse Poederoijen in het Munnikenland, vlakbij slot Loevestein is Wienerberger betrokken bij de kleiwinning, na afronding van het project zal voor het nabijgelegen Gorinchem een (rivier)waterstandverlaging van 30 cm zijn gerealiseerd. 

De biodiversiteit in Nederland neemt af maar niet in het Nederlandse rivierengebied. Hier is door herinrichting en winning van onder ander rivierklei weer een dynamische natuur ontstaan, denk aan de Millingerwaard bij Nijmegen, de Blauwe Kamer bij Rhenen en Gamersche Waarden bij Zaltbommel. In de afgelopen 25 jaar is in nauwe samenwerking tussen Rijkswaterstaat, Staatbosbeheer, Wereld Natuur Fonds en delfstofwinners en de baksteenindustrie 6.700 hectare nieuwe riviernatuur ontwikkeld. Reliëfvolgend ontkleien legt oude stroomruggen en nevengeulen weer aan het oppervlak waardoor een robuuste natuur ontstaat.

De straatbaksteen past in het Hollands straatbeeld, maar is ook niet meer weg te denken bij de ontwikkeling van Nederlandse riviernatuur en het waarborgen van rivierveiligheid. Kortom straatbaksteen is duurzaam en volledig circulair en maakt deel uit van onze Hollandse waarden.