Column van de opdracht gevende INFRA-aannemer:

Kwaliteit heeft en kent zijn prijs

Kwaliteit heeft een prijs. Dat klinkt bekend en logisch, maar lang niet iedereen handelt daar in de praktijk naar. Vooral opdrachtgevers laten zich op economische redenen te vaak leiden door de prijs, terwijl ze kunnen weten dat iemand geen kwaliteit kan leveren voor die prijs.

Het zou mooi zijn als de SEB een rol zou kunnen spelen om opdrachtgevers zich hiervan bewust te laten worden. Dat zou moeten leiden tot maatschappelijk verantwoorde aanbestedingen, met een correcte prijs-kwaliteitverhouding.

Eigen verantwoordelijkheid

Dat ontslaat bedrijven niet van hun eigen verantwoordelijkheid om tegen een redelijke prijs in te schrijven. Ondernemers zijn en blijven er zelf verantwoordelijk voor als ze zo laag inschrijven dat ze niet de vereiste kwaliteit kunnen leveren. Eigenlijk is dat heel simpel: als iets niet kan moet je het niet aannemen. En als je iets afspreekt moet je het ook nakomen. Maar de relatie tussen prijs, kwaliteit, meters maken en continuïteit voor je bedrijf kun je daarbij niet weggummen.

Toezicht

De kwaliteit van straatwerk kun je echter niet alleen maar achteraf beoordelen. Je moet er vaker bij zijn. Dat geldt al voor het maken van het cunet en het grondwerk. Immers, zonder een goede fundering krijg je verzakkingen. Dat geldt voor een gebouw, maar ook voor straatwerk en verhardingen. Als dat niet goed gedaan is, kun je heel mooi straatwerk gemaakt hebben maar blijft het niet lang mooi. 

Als infra-aannemer maken wij over dit soort zaken duidelijke afspraken met onze co-makers. Dat geldt voor kwaliteit, maar ook voor veiligheid. En we controleren daar ook op. Het blijft nu eenmaal nodig dat we elkaar daar soms aan herinneren en scherp op houden.

Hans van der Steen

Algemeen directeur Gebr. Van der Steen Bedrijven

‘Elkaar scherp houden op veiligheid en kwaliteit’

Infra-aannemer Gebr. Van der Steen Bedrijven uit Berlicum werkt al vele jaren met bestratingsbedrijven uit heel Zuid-Nederland als vaste comakers. Dat betekent niet dat alles vanzelf gaat. ‘Je moet elkaar scherp blijven houden op veiligheid en kwaliteit’, zegt algemeen directeur Hans van der Steen.

Kwaliteit en veiligheid zouden eigenlijk standaard moeten zijn, zeker als je al langere tijd met elkaar samenwerkt. Toch blijven toezicht en controles nodig, ervaart Hans van der Steen. Het houden van ‘pre-jobs’, waarbij het werk wordt voorbesproken, helpt om ‘oneffenheden’ of verkeerde uitgangspunten te voorkomen bij de start van een werk.

‘Goede kwaliteit is een visitekaartje voor ons én voor onze comakers. Ons streven is om alle tekortkomingen op te lossen vóór de oplevering. Wat heb je er aan om iets op te leveren waarvan je al weet dat er dingen in zitten die niet goed zijn? We willen die ook het liefst oplossen als de makers nog op het werk aanwezig zijn, zodat ze er niet later voor terug hoeven te komen. Dat scheelt heel veel extra aanrijkosten en gedoe waar niemand op zit te wachten.’

Beoordeling leveranciers

Gebr. Van der Steen voert jaarlijks leveranciersbeoordelingen uit. ‘We zijn NEN en ISO 9001 gecertificeerd en hebben diverse procescertificaten. Daar hoort bij dat we jaarlijks onze leveranciers behoordelen, vanaf een bepaalde omzet. We doen die beoordeling vanuit management en uitvoering. We kijken naar hoe de samenwerking verloopt en we kijken daarbij naar de binnengekomen meldingen en klachten. Dan besluit je of je een samenwerking gaat continueren of gaat bijstellen.’

Werkplekinspectie

Naast het dagelijkse uitvoeringstoezicht voert Gebr. Van der Steen meerdere keren per jaar een werkplekinspectie uit bij alle personeel, inclusief de co-makers. “We controleren kwaliteit, legitimatie en diploma’s, maar ook certificaten als VCA en Veilig werken aan de weg. We hebben die wettelijke verplichting, maar het blijkt ook steeds weer nodig te zijn. Helaas hebben mensen soms toch niet het verplichte Veilig werken aan de weg-certificaat. Ze krijgen dan een redelijke termijn om dat alsnog te halen en anders halen we ze van het werk.’

Dat komt overigens mede doordat deze veiligheidscertificaten niet onbeperkt geldig zijn. Niet iedereen let voldoende op het verstrijken van de geldigheidsduur. ‘Ook daar faciliteren we zo nodig onze partners bij, inclusief de benodigde opleidingen.’

PBM’s

Het gebruik van Persoonlijke Beschermings Middelen als helmen en vestjes is een kwestie van dagelijks toezicht. ‘Dat is veel beter dan het geweest is, maar laat in zijn algemeenheid soms toch nog te wensen over. Daar moet je echt continu aandacht aan geven. De alertheid moet er ook zijn om de middelen te gebruiken als die nodig zijn, bijvoorbeeld een veiligheidshelm opzetten als er een graafmachine op het werk komt. Beter nog: gebruik hem altijd binnen een werkgebied. Dat is wel zo professioneel. Het zou mooi zijn als mensen elkaar daar op zouden wijzen want het is immers een gedeelde verantwoordelijkheid.’

Dagelijks invegen

Ook toezicht op kwaliteit van straatwerk staat hoog in het prioriteitenlijstje van Gebr. Van der Steen. Zo eist het bedrijf onder meer dat het straatwerk dagelijks goed wordt ingeveegd en afgetrild. ‘En niet alleen afdekken. ‘Zand bedekt alle schand’ is het gezegde, maar dat moet je als vakman natuurlijk niet willen. Slecht ingeveegd straatwerk gaat ook ten koste van de kwaliteit. Daarnaast moet je je werk ook kunnen tonen!’

Hans van der Steen constateert daarbij dat het ambachtelijke straatwerk steeds meer onder druk staat. ‘Ik vind dat je stratenmaken als ambacht moet zien. Door het machinaal straten wordt er steeds minder onder de hamer gestraat. Vanuit arbo-omstandigheden is die verschuiving wel positief, maar het ambacht verdwijnt daardoor. Terwijl het bij sommige materialen wel nodig is om die onder de hamer te straten, zoals bij goten, natuursteenkeien of niet-maatvaste materialen.’

SEB-erkenning

Een SEB-erkenning helpt in zijn ogen om de kwaliteit te bewaken. ‘Dat helpt zeker. Een externe audit waarbij een deskundige beoordeelt op kwaliteit is een goed zaak. Het is nu eenmaal zo dat vreemde ogen dwingen. Die kwaliteitsbewaking zou je als opdrachtgever op moeten koersen en moeten eisen.’

Behalve kwaliteit en veiligheid vindt Hans van der Steen ook de aandacht voor milieu belangrijk, evenals de omgang met bewoners en weggebruikers. Hij ziet deze maatschappelijke thema’s steeds belangrijker worden, evenals de verantwoordelijkheid voor de omgeving bij de uitvoering van projecten.

Schone werkplek

‘Kijk naar lekkages van diesel en olie. Als die optreden, is het belangrijk om die goed op te ruimen, ook waar dat in het zand terecht gekomen is. Dat is anders dan 40 jaar geleden. Dat geldt ook voor de aandacht voor afval van straatwerkmateriaal,. Plastic en tie wraps van verpakkingen en dergelijke moet je direct verzamelen en in een container of big bag doen. Dan hou je een schone werkplek, met ook minder kans op ongevallen of verstoringen van de omgeving. Het voorkomt bijvoorbeeld dat bij een harde wind alle afval de wijk in waait.’

Ook de correcte omgang met bewoners en weggebruikers is steeds belangrijker geworden. ‘De samenleving is kritischer geworden en mensen zijn niet altijd even begripvol. Dat vereist een correcte omgang met bewoners en weggebruikers en een goed omgevingsmanagement.’