Hoofdrol voor gebakken materiaal

Nijkerk kiest voor hoogwaardige herinrichting

De wegen langs het NS-station in Nijkerk hebben een nieuwe inrichting gekregen als verblijfsgebied. De snelheid van het verkeer is teruggebracht van 50 naar 30 km per uur. Met hoofdzakelijk gebakken straatmateriaal, aangevuld met natuursteen, is de uitstraling van het gebied compleet veranderd.

De herinrichting is in opdracht van de Gemeente Nijkerk uitgevoerd door Timmer-GWW uit Nijkerk, dat Koopman Bestratingen uit Oldebroek inschakelde voor het straatwerk. De twee bedrijven werkten nauw samen, waarbij Timmer-GWW het riolerings- en grondwerk verzorgde. Het uitzetten van de banden deden ze vervolgens samen. Koopman Bestratingen bracht de laatste centimeters zandbed aan en verzorgde alle bestrating.

Wat het project vooral zo mooi maakt, is de hoge kwaliteit van het gebruikte materiaal, zegt eigenaar Gerrit Koopman van Koopman Bestratingen. Meer dan de helft is gebakken materiaal, dat in dit geval door de Gemeente Nijkerk zelf is ingekocht en beschikbaar gesteld. Dat materiaal wordt aangevuld met antraciet gekleurde banden, natuursteen en tegels van 1 x 1 meter nabij het station. “We maken elke dag wel mooi werk, maar de juiste materiaalkeuze maakt het perfect.”

Leefomgeving

Projectleider realisatie Juriaan Smits van de Gemeente Nijkerk beaamt dat. “Die keuze hebben we een aantal jaren geleden al gemaakt. Het ontwerp voor de herinrichting is door bureau Megaborn uitgewerkt, samen met onze input en de inbreng van bewoners. Met deze materiaalkeuze is de uitstraling toch net even anders dan met betonstraatstenen. Het asfalt in de Oranjelaan nodigde uit om hard te rijden; het nieuwe ontwerp sluit aan bij de 30 km zone. De gewijzigde inrichting remt de snelheid en dat is goed voor de leefomgeving.”

Dat de Gemeente Nijkerk het materiaal voor dit project zelf inkocht, was vooral een kwestie van tijdsdruk, of eigenlijk het voorkomen daarvan, licht Smits toe. “We hebben al een aantal jaren het gebruik van gebakken steen voor het stedelijk gebied vastgelegd. Vanwege productietijd en levertijd hebben we die vooruitlopend op het project al ingekocht en aan de aannemer beschikbaar gesteld.”

Details

Het ontwerp zat vol met details die vroegen om een zorgvuldige uitvoering. Mooie details in het werk waren onder meer de diverse patronen daarin, zoals de fietsstroken in een afwijkende kleur, afgescheiden met een ingestrate witte streep, maar ook de ingestrate zebrapaden en drempels en het Portugese graniet. Gerrit Koopman kan er duidelijk van genieten dat zijn bedrijf op dit project het vakmanschap in alle facetten kon laten zien. Hij meldde het project dan ook graag aan voor de jaarlijkse audit van de SEB. “Auditor Stefan Pruik was duidelijk onder de indruk van dit mooie werk met zijn vele details”, zegt Koopman. “En daar zijn we best trots op, vooral op ons personeel dat dit werk gemaakt heeft.” Hij roemt dan ook de Gemeente Nijkerk die juist het uitvoerende personeel extra in het zonnetje zette en ze beloonde met een waardebon. “Dat een opdrachtgever op die manier zijn waardering uit, gebeurt niet vaak meer.”

Smits: “Vaak wordt die waardering voor de uitvoering wel in woorden uitgesproken, maar daar blijft het dan ook bij. Die waardering laten blijken gebeurt weinig. We hebben er hier bewust voor gekozen om dat wel te doen. We kregen heel positieve feedback op het geleverde werk en het resultaat, zowel intern als vanuit de omgeving. De jongens die het uitvoerden, hebben ook echt hun best gedaan. Als dat nodig was zetten ze ’s avonds of in het weekend nog een tandje bij om een winkel of parkeergarage toch weer bereikbaar te maken. Dat heeft ze veel waardering opgeleverd. Ondanks dat het in de ondergrond en met het weer wel tegen zat, hebben ze toch de planning gehaald.”

Vroegtijdig overleg

Doordat Koopman Bestratingen al vroeg mee kon denken over het project, kon het bedrijf zich ook optimaal voorbereiden. “Daardoor konden we de  passtukken al op voorhand zagen. Dat zorgt voor een heel mooi strak resultaat.” Ook Smits is blij met dat tijdige overleg dat er geweest is. “Dit was al een redelijk compleet ontwerp maar we willen graag met aannemers overleggen over wat er kan worden verbeterd. Een van de dingen die daar uit kwam, was dat ze de straatlaag graag wat dikker wilden hebben. De ervaring leerde dat een straatlaag van 5 centimeter te weinig was voor dit materiaal. Op den duur gaat het dan klapperen.”

Aan die afwerking is in dit project veel aandacht besteed. Koopman: “Dat hebben we in verschillende stappen gedaan. Na het inzanden zijn we er eerst met een kleine triplaat over geweest. Na de tweede keer inzanden hebben we een grote triplaat gebruikt. Vervolgens is het door Timmer-GWW nog een keer ingewassen. Het resultaat daarvan is een hoge kwaliteit, waarbij de klik heel lang goed blijft.”

“Dit project is echt gestuurd op kwaliteit. Daar was het het werk ook voor. Het was perfect om het zo uit te kunnen voeren. Natuurlijk heb je altijd te maken met een bepaalde tijdsdruk, bijvoorbeeld vanwege omleidingsroutes. Maar de planning bood de ruimte om goed werk te leveren.”

Positieve audit

De audit van het werk door de SEB betrof de jaarlijkse audit van elk SEB-lid. Omdat het geen opleveringsaudit was, ging die dus ook buiten de opdrachtgever om. Voor Smits was een dergelijke audit van de SEB iets nieuws, maar het sluit wel nauw aan bij het streven van de Gemeente naar kwaliteit in straatwerk. “Aanbestedingen doen we bij voorkeur met lokale partijen, waar we bij de start van het project mee overleggen over de uitvoering. We gaan er van uit dat deze aannemers kwaliteit leveren. Daarbij is er dagelijks een toezichthouder van ons op het werk aanwezig, die let op het werk zelf en op de veiligheid van zowel werknemers als omgeving. Als projectleider realisatie kom ik zelf een à twee keer per week op het werk om te overleggen over voortgang en planning en we hebben regelmatig bouwvergaderingen.”

Gerrit Koopman geeft aan deze jaarlijkse audits zeker waardevol te vinden. “Maar we letten altijd op kwaliteit. We hebben geen audit nodig om scherp te blijven. Wel blijven we altijd leren. Voor mij als eigenaar is het mooi dat ik trots kan zijn op mijn mensen. Er is geen enkel project dat we hebben uitgevoerd, waar ik niet met de auditor naar toe zou durven gaan. En ik hoef ook de jongens niet van tevoren te zeggen dat er een audit op het werk komt. Het is wel mooi dat je ze kunt vertellen dat de auditor positief was. Dat is dan toch een compliment voor hen. Dat moet je dan ook met ze delen.”

Foto’s zijn aangeleverd door Gemeente Nijkerk / Juriaan Smitsen door Koopman Bestratingen