Hans Damman, lid van het College van Advies voor de Bestratingsbranche heeft vanuit zijn Bureau Maris de insteek genomen ‘Hoe kijken ontwerpers naar verharding?’

Bureau Maris, adviseurs en vormgevers van stad en landschap, neemt ons mee in het ontwerpproces aan de hand van vier projecten.

1 Project Zorgboerderij Dronten

Allereerst een project in Dronten, waar Bureau Maris is gevraagd een ontwerp te maken voor de buitenruimte van een zorgboerderij. De opdrachtgever wenst de eenheid van verschillende gebouwen en delen van het terrein te versterken. Het ontwerp van de elementen verharding in combinatie met beplanting vormen hiervoor de sleutel in dit project.

Met een relatief klein budget is een functioneel maar toch visueel aantrekkelijk plan neergelegd, dat aansluit bij de bebouwing en de link legt tussen de twee kavels. Gekozen is voor een vloer van betonsteen in twee tinten, een structuur van hagen en bloeiende heesters om het terrein in te delen en een opvallend pad tussen de twee kavels om de verbinding tussen beide aan te geven. De traditionele boerderijen kregen een donkere plint en leibomen voor de gevel om het authentieke karakter te versterken, zoals ook de houten hekwerken om de dierenweides. Functionele ruimtes zoals parkeerplaatsen zijn zo ingepast dat beide kavels een duidelijke eigen leefruimte hebben.

Met minimale middelen is een inrichting met een rustige en duidelijke vormgeving bereikt, die een aangenaam gebruik van de buitenruimte mogelijk maakt met kwalitatief straatwerk als ‘onderlegger’!.

Beelden Dronten

2 Project centrum Zeewolde

Met de groei van het centrum van Zeewolde was de openbare ruimte aan opwaardering toe. Er was binnen de opdracht ruimte voor een ingrijpende verbetering.
In het plangebied zijn op verschillende plekken opvallende, beeldbepalende elementen geplaatst, zoals 15 meter hoge houten lichtmasten op de parkeerplaats, een sterrenhemel van LED verlichting boven het plein en een eigenzinnige fontein die verkoeling brengt en waar kinderen heerlijk kunnen spelen. De kwalitatieve bestrating is gebruikt om de verbinding tussen de verschillende pleinen te leggen, letterlijk én visueel. Door de keuze voor terugkerende kleuren en materialen in het vloeroppervlak is rust en samenhang in het ontwerp gecombineerd met creativiteit en innovatie.

Beelden Centrum Zeewolde

3 Project De Tuin van Elden

Ons veranderende klimaat en nieuwe inzichten op dit gebied, resulteren ook in kansen voor het vormgeven van stedelijk gebied. De Tuin van Elden geldt als voorbeeldproject hoe Bureau Maris ontwerpt voor het veranderende klimaat.

De basis voor het plan Tuin van Elden is de historische context van de oude oeverwalnederzetting. De locatie is gesitueerd op zware rivierklei, die weinig waterdoorlatend is. Het voorkomen van wateroverlast tijdens zware neerslag is daarom een uitdaging. 

Met een uitgekiend ontwerp van de buitenruimte is een hemelwaterriool niet nodig: regenwater dat op de daken van huizen valt, wordt naar de straten geleid. Daar wordt het samen met het op straat gevallen water via de onverharde berm afgevoerd naar de waterpartijen in de wijk. 

Extra aandacht is besteed aan een natuurlijk verloop van hoogtes in het terrein. Door het niveauverschil in de wijk kan het water via de straat of kleine verharde goot strategisch naar een daarvoor gekozen plek worden gestuurd. In de meeste gevallen is dit langs het openbare groen tot aan een wadi. Drempels vormen een extra scheiding om de waterstroom te sturen naar de hiervoor bestemde wadi’s.  

 

De openbare ruimte wordt gekenmerkt door bakstenen straatjes met accenten in natuursteen en tuinen omkaderd door hagen, kleine pleintjes en besloten hofjes, een dierenweide en een boomgaard. De ruimtes zijn intiem en hebben door materiaalgebruik en de dorpse stijlkenmerken een authentieke sfeer. 

Beelden bij De Tuin van Elden

4 Project Fort Martina in Warmond

Een laatste projecttoelichting waar het ontwerp van de verharding bijdraagt aan de kwaliteit van de openbare ruimte: Fort Marina in Warmond. 

 

Drie jachthavens zijn samengevoegd tot één nieuw jachthavencomplex. Hiervoor is een plan ontworpen waar de appartementen, een havenkantoor, horecaterras, parkeergelegenheid en ligplaatsen voor boten zijn ingepast. 

Het inrichtingsplan creëert één vloerbedekking waar de verschillende gebouwen op uitkomen. De vloer bestaat uit langgerekte stroken elementen verharding uitgevoerd met straatbakstenen en natuursteen. Deze stroken dienen gelijktijdig als parkeervakaanduiding. Op rustige dagen blijft een sfeervol plein over, die dankzij de toevoeging van nieuwe bomen, hagen en beplantingsvakken een sfeervolle en multifunctionele ruimte oplevert. Het resultaat: een jachthaven met meer woon- en verblijfskwaliteit. 

 

Beelden bij Fort Marina, Warmond